Comarch ERP Optima - wdrożenia zdalne

Szukasz firmy informatycznej do wdrożenia systemu Comarch ERP Optima? Potrzebujesz pomocnej dłoni doświadczonych konsultantów?

Nasi klienci często pytają nas o zdalne wdrożenie Comarch Optima. Czy jest ono możliwe? Jak się do niego zabrać?

Na początek warto zebrać wymagania dotyczące funkcjonalności oraz tego jakie procesy ma obsługiwać. Zarówno z punktu widzenia właściciela firmy ale również z punktu widzenia jego pracowników w każdym dziale. Zatem bez względu na to czy wdrożenie będzie dotyczyło obszarów księgowości, płac i kadr czy też magazynu należy zebrać wszystkie potrzeby biznesowe naszych pracowników.

Spisanie tego typu specyfikacji wymagań jest niezbędne by firma, która wykona wdrożenie Comarch Optima będzie możliwie dobrze przygotowana do dalszych rozmów. Ponieważ ma być to wdrożenie zdalne dlatego potrzebna będzie jedna lub dwie telekonferencje aby omówić szczegóły planowanego wdrożenia Comarch ERP Optima. Kolejnym krokiem ze strony klienta jest zainstalowanie oprogramowania do pracy zdalnej, które niejako “wpuści” naszych konsultantów do infrastruktury serwerowej w firmie. Wówczas rozpoczynamy instalację i konfigurację programu.

 

Comarch Optima wdrożenia
Wdrożenie Comarch ERP Optima

Jak przebiega wdrożenie Comarch Optima?

Gdy już zebraliśmy wszystkie wymagania funkcjonalne oraz odbyliśmy telekonferencje i konsultacje zabieramy się do instalacji i konfiguracji programu Comarch Optima. Wdrożenia czasem bywają krótsze i mniej skomplikowane, a czasem wymagają znacznie więcej zasobów. Zarówno po stronie naszej jako firmy wdrożeniowej jak i naszych klientów w postaci np. pracowników. W takich sytuacjach rekomendowane jest podzielenie procesu wdrożenia Comarch ERP Optima na etapy. Można je dzielić na poszczególne działy, moduły lub procesy.

Warto pamiętać o tym, że samo wdrożenie angażuje nie tylko środki finansowe ale również zasoby w postaci czasu właściciela oraz pracowników. Tylko przy odpowiednim zaangażowaniu możliwe jest poprowadzenie wdrożenia odpowiednio szybko oraz zamknięcia go sukcesem. Każda firma jest inna. Nawet gdy działa w tej samej branży to zawsze wewnętrzne procesy będą nieco inne. Różnie postępują także pracownicy. Dlatego ciężko by było powiedzieć, że każde wdrożenie Comarch Optima wygląda tak samo. Wręcz odwrotnie każde jest inne. Podobnie wyglądają tylko poszczególne ogólne etapy. Podobieństwa widać również gdy potrzebne jest wdrożenie zdalne Comarch ERP Optima. Końcowy etap to zazwyczaj szkolenia użytkowników z obsługi tego systemu. Czasem wystarczają krótkie instrukcje wykonane np. przez producenta, a czasem wymagane jest bardzo szczegółowe i kompleksowe szkolenie z każdego dostępnego modułu.

wdrożenia zdalne Comarch ERP Optima
Comarch Optima wdrożenie