Comarch DMS – rewolucja w obiegu dokumentów

Comarch DMS – rewolucja w obiegu dokumentów

Firmy szukają sposobów na optymalizację pracy związanej z obiegiem dokumentacji. I nie chodzi tu wcale o oszczędność związaną z przeniesieniem dokumentu. Ale o  wyeliminowanie przestojów związanych z oczekiwaniem na akceptacje dokumentu. Sprostać takiemu wyzwaniu może tylko Comarch DMS. Rozwiązanie, które automatyzuje i optymalizuje proces obiegu dokumentów w firmie oraz współpracuje z programem Comarch ERP Optima oraz bazami danych innych systemów.

Czym jest Comarch DMS

Najprościej moduł, który zarówno w rozwiązaniu stacjonarnym jak i chmurowym umożliwia modelowanie procesu obiegu dokumentów. Czyli tak naprawdę, to co było obecnie wykonywane ręcznie zostaje w pełni zautomatyzowane. Dzięki rozwiązaniu Comarch DMS można w pełni zautomatyzować proces obsługi korespondencji firmowej. Koniec również z przestojami związanymi z brakiem podpisu na dokumencie i akceptacją przez kierownika działu. Dzięki funkcji przypomnienia żaden dokument nie zostanie bez podpisu czy akceptacji. Comarch DMS ma również ogromne możliwości parametryzacji i przypisywania uprawnień poszczególnym operatorom. Dokładnie wiemy też ile czasu przeznaczamy na opracowanie danego dokumentu. Umożliwia to funkcja kontroli czasu realizacji zadań. Comarch DMS jest w pełni kompatybilny z rozwiązanie Comarch ERP Optima. W wersji standalone rozwiązanie współpracuje również z bazami danych innych systemów do zarządzania firmą.

Comarch DMS współpraca z OCR

Pisaliśmy już o rozwiązaniu Comarch OCR. Czyli aplikacji, która pozwala na przenoszenie papierowych faktur do programu księgowego Comarch ERP Optima. Dzięki połączeniu Comarch DMS i usługi Comarch OCR użytkownik po zeskanowaniu dokumentu wskazuje, gdzie powinien on zostać przesłany i jakiego poziomu akceptacji wymaga. Nie musi ręcznie uzupełniać informacji o kontrahencie, NIP czy poszczególnych elementach dokumentu. Wszystko to jest przenoszone automatycznie. Otwartość rozwiązania COMARCH DMS sprawia, że może on współpracować również z rozwiązaniami OCR innych producentów. W zależności od preferencji użytkownika na rozwiązaniu Comarch DMS można pracować na urządzeniu stacjonarnym lub mobilnie na platformie iOS lub Android.

Zapraszamy do obejrzenia webinaru podczas którego omawiamy działanie rozwiązania Comarch DMS.